Priser

Vi rapporterer gerne til Sygeforsikring Danmark, hvis du er medlem. Vi kan også afregne direkte med dit forsikringsselskab.
Hvis du har en henvisning fra din læge, skal du betale patientandelen, der er anført nedenfor. Modsat hvis du ikke har en henvisning fra din læge, skal du betale fuldt honorar.

Ring endelig hvis du har spørgsmål til nedenstående priser. Vi kan kontaktes på tlf.: 98 24 16 56.

Services Honorar Tilskud Patientandel
Første konsultation
493,06
193,77
299,29
Normal behandling
313,51
123,21
190,30
Opfølgende træningsterapi
104,52
41,08
63,44
Holdtræning
209,02
82,14
126,88
Udeblivelse
313,51
313,51

Vi har samarbejde med en lang række sundhedsforsikringer. Det er derfor vigtigt, at du som kunde sætter dig ind i, hvad din sundhedsforsikring dækker, og hvad der er tilskud til. På den måde kan vi hjælpe dig bedst muligt og optimalt.

Behandling uden henvisning

Klinikken tilbyder behandling til kunder med og uden henvisning. Sygeforsikring Danmark giver tilskud lige meget hvad.

Har du behov for kvalificeret og faglig rådgivning – og eventuel behandling i forhold til en problemstilling i bevægeapparatet – så er du velkommen til at kontakte os uden at have været omkring egen læge først.

Services Honorar/patientandel
Første konsultation
493,06
Normal behandling
313,51
Massage 1 time
495
Massage 1/2 time
295