Priser

Vi rapporterer gerne til Sygeforsikring Danmark, hvis du er medlem. Vi kan også afregne direkte med dit forsikringsselskab.
Hvis du har en henvisning fra din læge, skal du betale patientandelen, der er anført nedenfor. Modsat hvis du ikke har en henvisning fra din læge, skal du betale fuldt honorar.

Ring endelig hvis du har spørgsmål til nedenstående priser. Vi kan kontaktes på tlf.: 98 24 16 56.

Services Honorar Tilskud Patientandel
Første konsultation
470,07
184,74
285,33
Normal behandling
298,89
117,46
181,43
Opfølgende træningsterapi
99,63
39,15
60,48
Holdtræning
199,26
78,37
120,95
Udeblivelse
298,89
0
298,89

Vi har samarbejde med en lang række sundhedsforsikringer. Det er derfor vigtigt, at du som kunde sætter dig ind i, hvad din sundhedsforsikring dækker, og hvad der er tilskud til. På den måde kan vi hjælpe dig bedst muligt og optimalt.

Behandling uden henvisning

Klinikken tilbyder behandling til kunder med og uden henvisning. Sygeforsikring Danmark giver tilskud lige meget hvad.

Har du behov for kvalificeret og faglig rådgivning – og eventuel behandling i forhold til en problemstilling i bevægeapparatet – så er du velkommen til at kontakte os uden at have været omkring egen læge først.

Services Honorar/patientandel
Første konsultation
469,03
Normal behandling
298,22
Massage 1 time
455
Massage 1/2 time
255