Kontakt

Aabybro Fysioterapi
Industrivej 8
9440 Aabybro
CVR: 20 11 23 01
Tlf: 98 24 16 56
Mail: klinik@aabybrofysio.dk


Utilsigtet hændelse
Har du eller dine pårørende oplevet en utilsigtet hændelse, har du mulighed for at 
rapportere det til Dansk Patient Sikkerheds Database. “En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som man ikke havde til hensigt at medføre, men hvor der opstår en skade eller risiko for patientskade.”

Læs mere om utilsigtede hændelser her: https://stps.dk/da/~/media/9284721F392C4A4F
BE738BA50F013C4E.ashx
 

Klinikkens åbningstider
Mandag til torsdag: 8:00 – 17:00
Fredag: 8:00 – 15:00

Telefontid: 8:00-11:00


Klag over en behandling

Hvis du er utilfreds med den sundshedsfaglige behandling, du har modtaget på klinikken, kan du sende en klage til Styrelsen for Patientklager.

Du kan læse mere om patientklager her: https://stpk.dk/da/borgere/klag-over-en-behandling/

 

Ved afbud
Bedes du ringe senest kl. 9:00. Hvis du har tid før 9:00, skal du ringe senest 1 time før mødetidspunkt. Der er 24 timers dækning på telefonsvareren, så du kan ringe afbud hele døgnet rundt. Du kan også lægge en besked, og så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Patienterstatning
Hvis man kommer til skade i forbindelse med behandling i det danske sundhedsvæsen, kan man søge om erstatning via Patienterstatningen. Du kan søge på dine egne eller andres vegne. 

Du kan læse mere om patienterstatning her: https://pebl.dk

Hvordan finder jeg klinikken?
Vi holder til på Industrivej 8 i Aabybro, og du kan nemt finde os via indkørslen direkte fra Østergade.

Behandling med henvisning fra lægen
Din læge kan lave en elektronisk henvisning, som berettiger dig til at få tilskud fra den offentlige sygesikring. Vi henter henvisningen på henvisningshotellet ved hjælp af dit cpr-nummer, som vi vil bede om første gang du retter henvendelse til klinikken. Er du medlem af Sygeforsikring Danmark får du ligeledes tilskud herfra. 

Fra den offentlige sygesikring er klinikken tildelt en fastsat max. kapacitet til behandling med henvisning. Grundet denne begrænsning kan der i perioder forekomme ventetid for behandling med henvisning.

Behandling uden henvisning

Vi tilbyder også behandling til dig uden en henvisning. Uden henvisning kan du ikke få tilskud fra den offentlige sygesikring. Til gengæld er klinikkens kapacitet ikke begrænset, hvorfor vi har bedre mulighed for at tilbyde dig en hurtigere tid til behandling uden brug af en henvisning.

Ønsker du behandling uden henvisning kan du kontakte klinikken direkte, og uden forudgående konsultation hos din læge. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark ydes der fortsat tilskud herfra.